Advokatska kancelarija

Dejana Pikula

Dejana Pikula advokat Trebinje

Zalažemo se za vrijednosti koje smatramo neophodnima za savremenu advokatsku praksu. Stručnost, etičnost, predanost rješenjima, razumijevanje poslovnih okolnosti klijenata, te pouzdanost i efikasnost osnovna su načela našeg djelovanja u advokatskom pozivu.

Profesionalnost i stručnost

Povjerenje u advokatski tim koji Vas zastupa je osnova uspješne i pozitivne saradnje.

Individualna posvećenost

Vrlo pedantno pristupamo svakom pojedinačnom slučaju, trudeći se da klijenta i njegove probleme stavimo na prvo mjesto.

Advokati Predrag Ivanković i Dejana Pikula Trebinje

Nudimo Vam advokatske usluge iz sljedećih oblasti...

Sud čekić

Krivično pravo

Odbrana u krivičnim i prekršajnim postupcima

Upravni postupci

Zastupanje u upravnom postupku i upravnim sporovima

Vanparnični postupci

Zastupanje u vanparničnim postupcima

Parnični postupci

Zastupanje u parničnim postupcima

Izvršni postupci

Zastupanje u izvršnim postupcima

Svojim klijentima pružamo usluge u skoro svim granama prava.

Logo pravo

Naknada štete

Vršimo zastupanje u postupcima naknade svih vidova štete: naknada materijalne (imovinske) štete, naknada nematerijalne (neimovinske) štete.

Logo pravo

Pravna pomoć

Pružamo Vam pravnu pomoć u svim postupcima radi rješavanja imovinsko - pravnih odnosa, po bilo kom pravnom osnovu.

Logo pravo

Promet nepokretnosti

Savjetovanje i zastupanje u prometu nepokretnosti, fizička dioba nepokretnosti, zastupanje u ostavinskim postupcima i drugo.

Logo pravo

Radno pravo

Zastupanje u postupcima nezakonitog otkaza ugovora o radu, nezakonito uskraćenih naknada po osnovu rada i drugo.

Logo pravo

Porodično pravo

Zastupanje u postupcima za razvod braka, rješavanje imovinskih odnosa između bračnih drugova i drugo.

Logo pravo

Registracija pravnih subjekata

Pružamo Vam stručnu pomoć prilikom pokretanja privrednih subjekata, na najefikasniji i najbrži način.

Moja biografija

Advokat Dejana Pikula Trebinje

Dejana ( rođ. Knežević) Pikula, rođena je u Trebinju 1990. godine, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju „ Jovan Dučić“. Godine 2009/10 upisala je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, a diplomirala je dana 19.02.2014. godine.

Iste godine postaje advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Predrag Ivanković.

Nakon sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, isti je položila dana 05.06.2017.godine pred komisijom Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine u Sarajevu, nakon čega je radila kao stručni saradnik u Advokatskoj kancelariji Predrag Ivanković.

Advokatski ispit položila je dana 10.06.2019. godine, pred komisijom Advokatske komore Republike Srpske.

Djelatnost advokata obavlja od 27.12. 2019. godine.